۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی برگزار می کند
1398/06/09
معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی برگزار می کند
1398/06/09
معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی برگزار می کند
1398/06/09
معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی برگزار می کند
1398/06/09
با همکاری انجمن علمی دانشجویی IT دانشکده فنی و مهندسی و معاون پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی
1398/04/26
با همکاری انجمن علمی دانشجویی IT دانشکده فنی و مهندسی و معاون پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
1398/04/26
امور پژوهشی
1398/04/04
انتخابات هیات مدیره دوره دهم انجمن جامعه شناسی ایران
1398/04/01
گروه مدیریت با همکاری معاونت پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) کارگاه های مهارت افزایی ، توسط خانم دکتر نگین سنگری به شرح ذیل در سالن گردهمایی دانشکده برگزار گردید.
1398/03/07
گروه مطالعات زنان و خانواده با همکاری معاونت پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) کارگاه آموزش روش تحقیق کیفی و آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی ، توسط خانم دکتر زهرا میرحسینی در 31 اردیبهشت ماه از ساعت 10الی12 در سالن گردهمایی دانشکده برگزار شد.
1398/02/31
در خصوص اجرای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه الزهرا و دانشگاه لوبلیانای اسلوونی، معاونت پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی با همکاری امور بین الملل دانشگاه نشستی با سخنرانی خانم دکتر والنتینا فرانکا، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت عمومی دانشگاه لوبلیانا در تاریخ 30 اردیبهشت 1398 (20 می 2019) از ساعت 9 الی 30/10 در سالن گردهمایی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی برگزار کردند
1398/02/30
دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي
مجموعه تصاویر
محرم98
1398/06/16

  • ..
   .
  • ..
   .
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
  تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
   socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.