انتخابات «شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه» در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
1397/03/28
*خانم زینب بابایی * * رتبه اول * * خانم فاطمه فاضلی نیک * * رتبه پنجم *
1397/03/27
روز شنبه مورخ 19/3/97 جلسه ای با حضور معاونین محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اردوخانی و جناب آقای دکتر سیف برقی، سرکارخانم دکتر حناچی مدیر بین الملل دانشگاه و سرکارخانم دکتر توسلی مدیر پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر کردبچه، سرکار خانم دکتر عبدالوند و مدیران محترم گروه¬های آموزشی سرکارخانم¬ها دکتر باستانی، دکتر افشاری، دکتر مشایخ، دکتر سنگری و دکتر مظفری تشکیل و گزارشی از برنامه¬ها و اقدامات انجام شده برای تحقق برنامه¬های دانشگاه در ارتقاء دانشگاه به تراز بین الملل ارایه شد
1397/03/21
برگزیدگان دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
1397/03/02
مجموعه تصاویر
برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
1397/02/24

 • برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکیبرگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
  برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
 • برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکیبرگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
  برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
 • برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکیبرگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
  برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
 • برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکیبرگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
  برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
 • برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکیبرگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
  برگزاری کنفرانس کسب و کار الکترونیکی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.