جلسه معارفه رشته های کارشناسی مالی کارشناسی ارشد MBA کارشناسی ارشد کسب و کار الکترونیک
1397/02/01
طی حکمی از سوی سرکار خانم دکتر ملانظری رییس محترم دانشگاه الزهراء(س) ،مجدداً به سمت «مدیر گروه علوم اجتماعی »منصوب گردیدند.
1397/01/26
طی حکمی از سوی سرکار خانم دکتر ملانظری رییس محترم دانشگاه الزهراء(س) به سمت «مدیر گروه مدیریت »منصوب گردیدند.
1397/01/21
مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
1397/01/18
مجموعه تصاویر
مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
1397/01/18

 • مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیمراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 • مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیمراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 • مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیمراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 • مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیمراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 • مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیمراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.