دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
فراخوان جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)
مهلت ثبت نام : از روز شنبه 7 اردیبهشت ماه لغایت سه شنبه 7 خردادماه 1398
تاریخ:
1398/02/11
تعداد بازدید:
4583
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+