۱۳۹۷ جمعه ۳۰ شهريور
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
كارگروه IT
اين كارگروه در آبان ماه 1394 جهت ارتقاء و به روز رساني وب سايت دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي تشكيل گرديد:
اعضاي كميته:
آقاي دكتر حميد كردبچه(رييس كميته)
خانم دكتر ندا عبدالوند- عضو هيئت علمي گروه مديريت
خانم دكتر اعظم ولي زاده - عضو هيئت علمي گروه حسابداري
خانم زهرا حاج موسي - كارشناس فناوري اطلاعات
كميته برنامه ريزي آموزشي و تحصيلات تكميلي
اين كميته از ابتداي بهمن ماه 1394 با هدف ارتقاي كيفيت آموزشي در راستاي تحقق سند چشم انداز و اهداف كلان دانشگاه، و همچنين برنامه‌ريزي و پيگيري جهت تحقق برنامه راهبردي و عملياتي دانشكده در حوزه آموزش تشكيل شده است.
وظايف كميته
اهم وظايف كميته در راستاي اجراي برنامه عملياتي دانشكده به شرح زير مي‌باشد:
- بازنگري و اصلاح فرايندهاي آموزشي
- بهبود و بازتعريف ساختار نظام ارزشيابي‌ كارشناسان آموزش
- بررسي و ارزيابي ماندگاري و مشروطي دانشجويان و علل آنها
- هدايت تمركز اساتيد مشاور بر دانشجويان مشروط از طريق تدوين دستورالعمل وظايف استاد راهنما
- پيگيري اقدامات انجام شده توسط گروه‌ها درخصوص در نظر گرفتن TA و برگزاري كلاس حل تمرين يا تقويتي براي دروس با درصد مردودي بالا
- آسيب شناسي برنامه هاي آموزشي و تحصيلي گروههاي آموزشي
- هماهنگي و پيگيري جهت بازنگري سرفصل دروس و تدوين طرح درس براي دروس كليه رشته ها و اطلاع رساني آن در سايت دانشكده
- هماهنگي و پيگيري جهت تعيين و تصويب كتب درسي استاندارد براي دروس كليدي و اطلاع رساني آنها در سايت دانشكده
- برنامه ريزي و اقدام براي تحقق بهتر تقويم آموزشي
- اتخاذ تمهيدات جهت نظارت بيشتر در دعوت از اساتيد مدعو از طريق مديريت اطلاعات اساتيد
- تدوين شيوه‌نامه داخلي ارتقاي كيفيت فرايندهاي آموزشي و برگزاري دوره‌هاي دكتري
اعضاي كميته:
آقاي دكتر ميرحسين موسوي- معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده (رييس كميته)
آقاي دكتر سيد يعقوب موسوي- عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي
خانم دكتر فريبا سيدان- عضو هيئت علمي گروه مطالعات
خانم دكتر سيده لطيفه حسيني - عضو هيئت علمي گروه حقوق
خانم دكتر مينا رنجبرفرد- معاون گروه مديريت
آقاي دكتر اسماعيل صفرزاده - عضو هيئت علمي گروه اقتصاد
خانم دكتر آزاده مداحي- عضو هيئت علمي گروه حسابداري (دبير كميته) 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/01
تعداد بازدید:
820
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.