۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
انجمن علمي، دانشجويي اقتصاد

 

*انجمن هاي علمي دانشجويي گروه اقتصاد*

گروه آموزشي

دبير انجمن

استاد مشاور

موقعيت مكاني در دانشكده

اقتصاد

خانم ندا مظفري پور

جناب آقاي دكتر موسي خوشكلام

دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي

طبقه چهارم-دفتر انجمن

 

رديف

موضوع برنامه يا فعاليت

تاريخ

مدت به روز

مكان

نام سخنران

يا مدرس

1

سلسه نشست تحليل اقتصاد ايران

هفته دوم آذر ماه 95

يك روز

سالن گردهمايي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد

دكتر حسين راغفر

استاد مهمان (نامشخص)

2

سلسه نشست تحليل اقتصاد ايران

هفته سوم
آذر ماه

يك روز

سالن گردهمايي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد

دكتر حسين راغفر

استاد مهمان (نامشخص)

3

سلسه نشست تحليل اقتصاد ايران

هفته چهارم آذر ماه95

يك روز

سالن گردهمايي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد

دكتر حسين راغفر

استاد مهمان (نامشخص)

4

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي

هفته سوم آذرماه 95

6 روز

كلاس دانشكده اقتصاد

دكتر اسماعيل صفرزاده (عيئت علمي اقتصاد)

5

كارگاه آموزشي استتا

اسفند 95

 

سايت دانشكده اقتصاد

دانشجويان دكتري اقتصاد

6

كارگاه آموزشي ايويوز

بهمن 95

 

سايت دانشكده اقتصاد

دكترشمس الله شيرين بخش (هيئت علمي اقتصاد)

7

كارگاه آموزشي
ICDL

بهمن 95

5 روز

سايت دانشكده اقتصاد

 

8

كارگاه آموزشي كامفار

بهمن 95

5روز

سايت دانشكده اقتصاد

آقاي مهرداد حيراني

9

كارگاه آموزشي مقاله نويسي

اسفندماه 95

دو روز

كلاس دانشكده اقتصاد

دكتر خوشكلام (استاد مدعو اقتصاد)

10

كارگاه آموزشي روش تحقيق

بهمن 95

دو روز

كلاس دانشكده اقتصاد

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/07
تعداد بازدید:
1227
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.