۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
انجمن علمي، دانشجويي حقوق

 

*انجمن هاي علمي دانشجويي رشته حقوق*

 

نام و نام خانوادگي
اعضاء شوراي مركزي

سمت عضو در شورا

پست الكترونيك

موقعيت مكاني در دانشكده

سركار خانم دكتر الهه مرندي

استاد مشاور


دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي

طبقه چهارم-دفتر انجمن


سارا سادات موسوي
دبير Maede.hosseini74@gmail.com  

مهديه پورعلي
مسئول مستندسازي،
سايت يا وبلاگ
Fatemeh.faramarzi75@yahoo.com  

فاطمه فرامرزي
مسئول آموزش Maryam.cheraghali14@gmail.com  

ضحي سعيدي كيا
مسئول پژوهش saidizoha@gmail.com  

سارا سادات موسوي
مسئول روابط عمومي Sarasadatmosavi75@gmail.com  

ريحانه شيرازي
عضو علي البدل1 Yamahdi313.76@gmail.com  

نجمه آخوندمكي
عضو علي البدل2 Najmeh1998@gmail.com  

 

 

رديف

موضوع برنامه يا فعاليت

تاريخ

مكان

نام سخنران

يا مدرس

1

كارگاه آيين دادرسي عملي

بهمن 95

كلاس دانشگده علوم اجتماعي

دكتر توكلي

2

كارگاه اصول

بهمن 95

كلاس دانشگده علوم اجتماعي

دكتر سرخوش

3

نشست سوم از سلسله نشست هاي تازه هاي حقوق(در قالب نقد فيلم)

بهمن 95

مصلي نژاد

مطابق موضوع انتخاب مي شود

4

نشست چهارم از سلسله نشست هاي تازه هاي حقوق

اسفند95

مصلي نژاد

مطابق موضوع انتخاب مي شود

5

برگزاري كرسي آزاد انديشي بين دانشگاهي

ارديبهشت 95

مصلي نژاد

مطابق موضوع انتخاب مي شود

6

 

/ /1394

 

 

7

 

/ /1394

 

 

8

 

/ /1394

 

 

9

 

/ /1394

 

 

10

 

/ /1394

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/07
تعداد بازدید:
1088
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.