۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
كارشناسان

خانم فاطمه قرنلی

مسئول دفتر دانشکده

تلفن :                   85692417
                                  85692418
                                   88058491
فکس:                  88047862           
 
خانم ژیلا فتحی

کارشناس آموزش  

مقطع : دکتری
حسابداری- اقتصاد - مدیریت - جامعه شناسی
تلفن : 85692415
 

خانم سهیلا گشاده دل 

مسئول اداره آموزش و کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
مدیریت MBA
مدیریت فناوری اطلاعات - گرایش سیستم های اطلاعاتی
مدیریت فناوری اطلاعات - گرایش کسب و کار
تلفن: 85692915


خانم مریم مرادی

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
اقتصاد انرژی
حسابداری
تلفن: 85692436  
 
خانم مریم صفری

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد
جامعه شناسی
پژوهش علوم اجتماعی
مطالعات زنان: گرایش زن و خانواده-گرایش حقوق زن در اسلام

تلفن : 85692874
خانم حوریه پرویزی

کارشناس آموزش

مقطع: کارشناسی
علوم اجتماعی-مطالعات خانواده 
 تلفن : 85692437
 
خانم فاطمه محبی

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی
علوم اقتصادی - حسابداری
تلفن :85692424  


خانم میمنت صدیقی

کارشناس آموزش

 مقطع :کارشناسی
مدیریت بازگانی- مدیریت مالی - حقوق
تلفن: 85692879
 
خانم سعیده صفر

کارشناس گروه

کارشناس گروه علوم اجتماعی-مطالعات
تلفن : 85692761
 
خانم فاطمه شالباف

کارشناس گروه

کارشناس گروه مدیریت - حقوق
تلفن: 85692924


خانم ساره محمدی

کارشناس گروه

کارشناس گروه حسابداری - اقتصاد
تلفن: 85692762  
 
خانم فاطمه گلعلیزاده

کارشناس مالی دانشکده

تلفن : 85692428 
         
 
خانم زهرا حاج موسی

کارشناس فناوری اطلاعات
مسئول سایت

تلفن : 85692913
 
خانم ناهید خاسب
(کتابخانه مرکزی)  

کارشناس کتابخانه
بخش امانت کتابخانه و کتب مرجع

تلفن : 85692423
 

خانم ملیحه محمدی

کارشناس اجرایی - دانشجویی
روابط عمومی

تلفن: 85692421  
 
خانم فاطمه مغربی

کارشناس پژوهش
همایش و نشست های تخصصی- نشریات

تلفن : 85692407
 خانم زهرا شهرابی فراهانی

کارشناس ارتقاء -ترفیع-گرنت

تلفن: 85692914
 
 خانم اعظم پاک خصال

کارشناس پژوهش  

تلفن :85692375
 
خانم اعظم امیری خواه

کارشناس نشریات

تلفن :85692881 
 
خانم مژگان قدیمی

کارشناس امور بین الملل-پست داک

هسته های پژوهشی - طرح های پژوهشی
قطب علمی-تفاهم نامه ها

تلفن: 85692431

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/24
تعداد بازدید:
5873
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.