۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد
اساتيد بازنشسته

آقاي دكتر جواد پورمقيم 
استاد                
دكتراي اقتصاد توسعه
آدرس پست الكترونيك sjpour@yahoo.com

...................................................................

 
 


 
آقاي دكتر ايرج توتونچيان 
استاد                
دكتراي اقتصاد توسعه
آدرس پست الكترونيك @alzahra.ac.ir

...................................................................


   
آقاي دكتر بيژن لطيف 
استاديار                
دكتراي مديريت استراتژيك 
آدرس پست الكترونيك @alzahra.ac.ir

...................................................................

 

 
 خانم دكترمنيژه نخعي
استاديار                
دكتراي اقتصاد
آدرس پست الكترونيك:irnedaei@alzahra.ac.ir 

.........................................................................

 
   
خانم معصومه (لادن) نونژاد 
مربي                 
فوق ليسانس اقتصاد
 آدرس پست الكترونيك ladannonejad@yahoo.com

.....................................................


   
 آقاي دكتر محمود حائريان اردكاني 
استاديار                
دكتراي اقتصاد توسعه
 آدرس پست الكترونيك: mhareian@alzahra.ac.ir
...................................................................


   

آقاي دكتر احمد يزدان پناه
دانشيار
دكتراي اقتصاد
آدرس پست الكترونيك: aypanah@yahoo.com
 

................................................


   
 آقاي دكتر سيد حسين علوي طبري 
دانشيار
دكتراي حسابداري 

آدرس پست الكترونيك: salavi@alzahra.ac.ir


.................................................


   

 خانم دكتر ويدا مجتهد زاده
استاد       
دكتراي حسابداري
آدرس پست الكترونيك: @alzahra.ac.ir


.............................................


 

 

 آقاي دكتر محمد حسين هاشمي 
مربي                
فوق ليسانس جامعه شناسي 
 آدرس پست الكترونيك @alzahra.ac.ir

...................................................................

 
 

   

 خانم دكترفرناز ناظرزاده
استاديار
دكتراي علوم سياسي
آدرس پست الكترونيك: nazer14@yahoo.com
...................................................................


   

 خانم دكتر فاطمه جميلي
استاديار
دكتراي جامعه شناسي
آدرس پست الكترونيك: fjamily@alzahra.ac.ir


..............................................

 
   
خانم دكتر فرشته قشقايي عبدي 
استاديار                
دكتراي مديريت دولتي 
آدرس پست الكترونيك @alzahra.ac.ir


...................................................................

 
   
  آقاي دكتر سيد علي علوي 
استاديار
دكتراي مديريت بازرگاني 
 آدرس پست الكترونيك:   @alzahra.ac.ir


..........................................................

 
   

آقاي دكتر حسين راشد
مربي
فوق ليسانس مديريت
آدرس پست الكترونيك:  ho_rashed@yahoo.com

 ...................................................................

 

 
   

خانم دكتر رضوان حجازي
استاد
دكتراي حسابداري
آدرس پست الكترونيك:  hejazi33@gmail.com

 ...................................................................

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/14
تعداد بازدید:
1121
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.