۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
پژوهشگران پسا دکتری

   

دکتر مریم احمدیان

رشته تحصیلی :
نام استاد میزبان :خانم دکتر افسانه توسلی
شماره تلفن مستقیم :
شماره تلفن داخلی :
آدرس پست الکترونیکی :@alzahra.ac.ir                                      وب سایت شخصی 

 

 

   

دکتر نرگس حاجی ملا درویش

رشته تحصیلی : اقتصاد رفتاری و تجربی
نام استاد میزبان :دکتر حسین راغفر
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آدرس پست الکترونیکی :n.moladarvish@alzahra.ac.ir
دوره حضور: 1395الی 1396   

دکترمژگان سمندرعلی اشتهاردی

                   
رشته تحصیلی : اقتصاد نوآوری
نام استاد میزبان :دکتر حسین راغفر  
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آدرس پست الکترونیکی:m.eshtehardi@alzahra.ac.ir
دوره حضور:1395 الی 1396 

وب سایت شخصی

 


   

دکتر رحیم کیالاشکی

رشته تحصیلی:علوم اقتصادی
نام استاد میزبان :آقای دکتر شمس الله شیرین بخش
شماره تلفن مستقیم:85692744
شماره تلفن داخلی:2744
آدرس پست الکترونیک:r.kia@alzahra.ac.ir
دوره حضور:
وب سایت شخصی 
                                                                                               
دکتر فرهاد ترحمی

رشته تحصیلی : برنامه ریزی اقتصادی
نام استاد میزبان : خانم دکتر فاطمه بزازان
شماره تلفن مستقیم :85692775
شماره تلفن داخلی :2775
آدرس پست الکترونیکی :f.tarahomi@alzahra.ac.ir
دوره حضور : از مهرماه1397 تا کنون
                             

  وب سایت شخصی

 
   
 دکتر فاطمه عباسی

رشته تحصیلی :فناوری اطلاعات 
نام استاد میزبان :خانم دکتر آمنه خدیور 
شماره تلفن مستقیم :2885
شماره تلفن داخلی :85692885
آدرس پست الکترونیکی :f.abbasi@alzahra.ac.ir                               


وب سایت شخصی

 
   
 دکتر زینب شفیعی

رشته تحصیلی : جامعه شناسی
نام استاد میزبان : آقای دکتر حسین راغفر
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آدرس پست الکترونیکی :zeinab.shafiei@gmail.com
دوره حضور : از مهرماه1397 تا کنون

وب سایت شخصی

 

 
 دکتر محمد مهدی ابریشم کار

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
نام استاد میزبان : خانم دکتر معصومه حسین زاده شهری
شماره تلفن مستقیم :85692594
شماره تلفن داخلی :2594
آدرس پست الکترونیکی :drabrishamkar@yahoo.com

دوره حضور : 1397 تا کنون

 

وب سایت شخصی

 

  

فرم درخواست صدور کارت (پسا دکتری / فرصت مطالعاتی ) 


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/26
تعداد بازدید:
196
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.