۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
اولویت های پژوهشی و حمایت مالی از پایان نامه ها

الویت های پژوهشی 

اعلام اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به دانشکده ها......ادامه
اعلام اولویت های پژوهشی دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها و اقدامات تامینی به دانشکده ها.....ادامه 
اعلام اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به دانشکده ها......ادامه 
اعلام اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز......ادامه 
اعلام اولویت های پژوهشی بانک دی.....ادامه 
اعلام اولویت های پژوهشی ارتقا حقوق کودکان....ادامه 
الویت های پژوهشی و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست ادامه 
 

حمایت مالی از پایان نامه ها 

اعلام حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی توسط سازمان خصوصی سازی به دانشکده ها....ادامه
حمایت مالی و معنوی از پایان نامه دانشجویان....ادامه 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/27
تعداد بازدید:
157
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.