۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر
معاونين و مديران

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده:

آقاي دكتر ميرحسين موسوي

دانشيار
دكتراي اقتصاد
آدرس پست الكترونيك: hmousavi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقيم : 88058491
شماره داخلي : 2418-2417


سرپرست معاون پژوهش و بين الملل :

خانم دكتر ندا عبدالوند

استاديار
دكتراي مديريت
آدرس پست الكترونيك: n.abdolvand [AT] alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقيم : 88058491
شماره داخلي : 2418-2417

 معاون اجرايي و فرهنگي دانشكده:

خانم دكتر افسانه توسلي

دانشيار
دكتراي جامعه شناسي
آدرس پست الكترونيك:afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقيم:88058491
شماره داخلي: 2418-2417

 

مدير گروه اقتصاد:

خانم دكتر زهرا افشاري

استاد
دكتراي اقتصاد
آدرس پست الكترونيك: zafshari@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقيم : 88058490
شماره داخلي : 2419


مدير گروه حسابداري:

خانم دكتر شهناز مشايخ

دانشيار
دكتراي حسابداري
آدرس پست الكترونيك:shahnaz_mashayekh@yahoo.com
شماره تماس مستقيم : 88058490
شماره داخلي : 2922

 


مدير گروه حقوق:

خانم دكتر خديجه مظفري سيبني

استاديار
دكتراي حقوق
آدرس پست الكترونيك: kh.mozafari@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقيم: 85692369
شماره داخلي: 2369


مدير گروه علوم اجتماعي:

خانم دكتر خديجه سفيري

استاد
دكتراي جامعه شناسي
آدرس پست الكترونيك: kh.safiri@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقيم:88058489
شماره داخلي:3030


مدير گروه مديريت:

خانم دكتر ندا عبدالوند

استاديار
دكتراي مديريت
آدرس پست الكترونيك: n.abdolvand [AT] alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقيم : 88058489
شماره داخلي : 2426


مدير گروه مطالعات خانواده:

خانم دكتر سوسن باستاني

استاد
دكتراي جامعه شناسي
آدرس پست الكترونيك: sbastani@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقيم :85692376
شماره داخلي : 2376

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/23
تعداد بازدید:
1844
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.