۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
اثر سیاست مالیبر تراز بودجه سیکلی و ساختاری بر اساس الگوی نسل های همپوشان(OLG)
ارسال شده در تاریخ 1397/09/26
ساعت 10:44
به مناسبت هفته پژوهش خانم مرضیه دینداررستمی دانشجوی دکتری اقتصاد با همکاری آقای دکتر شمس اله شیرین بخش و خانم دکتر زهرا افشاری با عنوان بررسی اثر سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، ساختاری و سیکلی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369 -1396 جلسه ای را برگزار نمودند.
خلاصه مباحث بیان شده توسط ایشان در تاریخ 97/9/26 ساعت 12-10 در سالن گردهمایی به شرح زیر می باشد:
با بکارگیری الگوی نسل های همپوش(OLG) بودجه کشور به دو بخش سیکلی و ساختاری تفکیک می گردند. سپس با استفاده از رویکردخود بازگشت برداری ساختاری(SVAR) اثرات سیاست مالی؛ مالیات ها، مخارج جاری و عمرانی؛ و GDP سرانه و درآمد های نفتی و تورم بر کسری بودجه سیکلی و ساختاری و واقعی مورد بررسی قرار می گیرند. با توجه به نتایج بدست آمده از رویکرد SVAR، نحوه اثرگذاری اغلب تکانه ها بر تراز بودجه واقعی و ساختاری تقریبا مشابه است همچنین اگرچه اثرات تکانه مخارج جاری بر تراز بودجه واقعی و ساختاری مطابق تئوری و مثبت است، اما اثر تکانه مخارج عمرانی بر کسری بودجه واقعی و ساختاری بر خلاف تئوری و منفی است که نشان از اثر گذاری مخارج عمرانی بر درآمدهای دولت دارد. همچنین تکانه مثبت مالیات ها نیز اثر منفی و مطابق تئوری بر تراز بودجه واقعی و ساختاری دارد. همچنین با عنایت به نتایج تجزیه واریانس تراز بودجه واقعی، ساختاری و سیکلی در ایران ، به طور کلی سهم GDP سرانه به عنوان مهمترین متغیر ساختاری موثر بر الگو بیشتر از سایر متغیرها می باشد. در هر 3 الگو سهم مخارج عمرانی بیشتر از جاری و نیز سهم این دو مخارج بیشتر از مالیات ها در تغییرات بودجه کل، ساختاری و سیکلی است.
ارسال کننده:زهرا حاج موسی
تعداد بازدید:88
تصاویر مرتبط:

  • پژوهش1_0
  • پژوهش1_1
  • پژوهش1_2

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن:
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.