چهارشنبه 26 مهر 1396
  
سرفصل دروس و برنامه درسی

 

اطلاعیه علوم اجتماعی:

تمام دانشجویان موظف هستند در ترم خود واحد اخذ نمایند .

اخذ پروژه 4 واحدی برای دانشجویان کارشناسی الزامی است. 

دانشجویان علوم اجتماعی میتوانند درس جامعه شناسی جوانان را به جای درس کارآفرینی اخذ نمایند.

برنامه نیمسال اول 97-96 گروه علوم اجتماعی  مقاطع  کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

 

 

 

دی ان ان evoq