۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
اعضای شورای مرکزی سال1400

ردیف

نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

1       

فاطمه به فرین

9108203836

Behfarin@yahoo.com

کارشناسی

دبیر

2       

سیده سارا عابدین پور

9026731560

Abedinpoursaa@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر_ مسئول کمیته روابط عمومی

3       

مائده شیخ محبوبی

9302415941

Maede.sh.mahboobi@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته آموزشی

4       

مبینا قبادی ارفعی

9117174047

Mobinaghobadi79@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

5       

مطهره سنبله کار

9120617897

M.sonbolekar76@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته پژوهش

6       

دنیا خوبانی

9102909279

Donyakhoobani81@gmail.com

کارشناسی

مستند سازی_ تبلیغات

7       

مبینا درویش خضری

9197573794

Mobina.d.kh1380@gmail.com

کارشناسی

تولید محتوا

8       

سارا صالح نیا

9377584706

Salehniasara@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ گزارش نویسی

9       

سیده زهرا صید

9196992612

Zaraseyd1380@gmail.com

کارشناسی

 علی البدل_ ارتباط با جامعه و صنعت

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/21
تعداد بازدید:
3417
انجمن اقتصاد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.