۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
اعضای شورای مرکزی سال 99

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

نرگس غفاری پیرایش

9909552138

narghesghafari@gmail.com

کارشناسی

دبیر

فاطمه به فرین

9108203836

behfarin@yahoo.com

کارشناسی

نایب دبیر و مسئول کمیته پژوهشی

فاطمه زهرا عزیزنژاد

9357508196

fatemehzahra209@yahoo.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی

فاطمه جمال عباسى

9394237035

jamalabasifatemeh@yahoo.com

کارشناسی

مسئول کمیته تبلیغات و تولید محتوا

نیکتارحیمی

9050452395

Nikta1996nikta@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته مستند سازی

زهرا ریاحی

9198161613

zaha.riyahi@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته آموزشی

فاطمه علیپور برزگر

9120171558

Fatemehalipour8024@yahoo.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

الهام طاهرعربی

9190146983

Elhamta433@gmail.com

کارشناسی

علی البدل

کیمیا اکبری صحت

9384837527

kimia6116@gmail.com

کارشناسی

علی البدل
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/07
تعداد بازدید:
2384
انجمن اقتصاد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.