۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان و خانواده
اعضای شورای مرکزی 1400

ردیف

نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

1       

مریم یدالله یی

9100648571

maryamyadollahi1376m@gmail.com

کارشناسی ارشد

دبیر

2       

حمیده حسین زاده

9172037317

hosseinzadeh7457@gmail.com

کارشناسی ارشد

نایب دبیر_ مسئول کمیته ترویجی

3       

بیتا نقاط

9916911101

bita.nafat@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته روابط عمومی

4       

زهرا ستاریان

9126207696

Zstar.hemmat@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته پژوهش

5       

نوشین ایزدی بابوکانی

9389996860

Izadinooshin1375@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته اموزش

6       

سکینه اصغرنژاد

9361142224

s.nezhad5499@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل_ تولید محتوا

7       

مریم خلیلی

09368154231

m98khalili@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل_ گزارش نویسی
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/21
تعداد بازدید:
3203
انجمن مطالعات زنان و خانواده
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.