۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی حقوق
اعضای شورای مرکزی سال 99

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

زهرا طاهرخانی

9122827498

Zahrathka@gmail.com

کارشناسی

دبیر

محدثه مرادقلی

9905326137

Mohadeseh.m2001@gmail.com

کارشناسی

نائب دبیر

فاطمه اردکانی

9903519197

fatemehardakani3@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته تبلیغات

زهرا آرایی مهر

9333888368

yarayimehr@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته مستند سازی

پگاه علی نقیان

9035424465

alinaghiyanpegah@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته آموزش

زهرا سادات حجازی

9391680071

z.s.hejazi1999@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته پژوهش

نجمه شکوری

9023962086

Najmeh.shakoori@yahoo.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی و ارتباطات

پریسا پورمقدم

9133201638

Parigolp1379@gmail.com

کارشناسی

علی البدل

هانیه رضائی

9128620079

Hanieerezaeei@gmail.com

کارشناسی

علی البدل


 

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/07
تعداد بازدید:
2349
انجمن حقوق
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.