۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی
اعضای شورای مرکزی سال 1400

ردیف

نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

1       

فاطمه عباسی

9399517180

iSaraAbasi@gmail.com

کارشناسی

دبیر

2       

زهرا قادرقره لر

9108913851

Saheb.zg110@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر_ مسئول کمیته آموزش

3       

یگانه بهزادفر

9128172845

moh13424@yahoo.com

کارشناسی

مسئول کمیته پژوهش

4       

مرضیه گردانی

9385781711

niki1380gordani@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

5       

مبینا صوفی

9224960980

soufimobina@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی

6       

حدیثه جهان تیغ

9198684984

mohaddese.jahantigh@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ مستند سازی 

7       

سیده هستی حسینی خواه

9366669310

hosshasti@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ گزارش نویسی

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/21
تعداد بازدید:
2908
انجمن علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.