۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
اساتيد بازنشسته

آقای دکتر جواد پورمقیم 
استاد                
دکترای اقتصاد توسعه
آدرس پست الکترونیک sjpour@yahoo.com

 


 
آقای دکتر ایرج توتونچیان 
استاد                
دکترای اقتصاد توسعه
آدرس پست الکترونیک @alzahra.ac.ir

 


   
آقای دکتر بیژن لطیف 
استادیار                
دکترای مدیریت استراتژیک 
آدرس پست الکترونیک @alzahra.ac.ir


 
 خانم دکترمنیژه نخعی
استادیار                
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک:irnedaei@alzahra.ac.ir 

 

 
   
خانم معصومه (لادن) نونژاد 
مربی                 
فوق لیسانس اقتصاد
 آدرس پست الکترونیک ladannonejad@yahoo.com

 


   
 آقای دکتر محمود حائریان اردکانی 
استادیار                
دکترای اقتصاد توسعه
 آدرس پست الکترونیک: mhareian@alzahra.ac.ir

 


   

آقای دکتر احمد یزدان پناه
دانشیار
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک: aypanah@yahoo.com


   
 آقای دکتر سید حسین علوی طبری 
دانشیار
دکترای حسابداری 

آدرس پست الکترونیک: salavi@alzahra.ac.ir


   

 خانم دکتر ویدا مجتهد زاده
استاد       
دکترای حسابداری
آدرس پست الکترونیک: @alzahra.ac.ir


 

 

 آقای دکتر محمد حسین هاشمی 
مربی                
فوق لیسانس جامعه شناسی 
 آدرس پست الکترونیک @alzahra.ac.ir

 

 
 

   

 خانم دکترفرناز ناظرزاده
استادیار
دکترای علوم سیاسی
آدرس پست الکترونیک: nazer14@yahoo.com

 


   

 خانم دکتر فاطمه جمیلی
استادیار
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک: fjamily@alzahra.ac.ir

 
   
خانم دکتر فرشته قشقایی عبدی 
استادیار                
دکترای مدیریت دولتی 
آدرس پست الکترونیک @alzahra.ac.ir

 

 
   
  آقای دکتر سید علی علوی 
استادیار
دکترای مدیریت بازرگانی 
 آدرس پست الکترونیک:   @alzahra.ac.ir

 
   

آقای دکتر حسین راشد
مربی
فوق لیسانس مدیریت
آدرس پست الکترونیک:  ho_rashed@yahoo.com 

 
   

خانم دکتر رضوان حجازی
استاد
دکترای حسابداری
آدرس پست الکترونیک:  hejazi33@gmail.com

 
  
  آقای دکتر محمد تقی شیخی 
استاد
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک: mtshykhi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی 
 
  
آقای دکتر خلیل شهنایی 
استاد یار
دکترای حقوق
آدرس پست الکترونیک: Kh.shahnaee@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 
  
آقای دکتر قنبر علی رجبلو 
دانشیار
دکترای علوم سیاسی 
آدرس پست الکترونیک:  rajabloo@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 
  
آقای دکتر شمس الله شیرین بخش 
دانشیار
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک: sh.shirinbakhsh@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
5759
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.