۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
گروه حسابداری

   

   

دکترسید علی حسینی
مدیرگروه

رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692764
شماره تلفن داخلی :2764
آدرس پست اکترونیکی:
a.hosseini@alzahra.ac.ir


   

دکترسید احمد خلیفه سلطانی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692745
شماره تلفن داخلی :2745
آدرس پست الکترونیکی:
khalifehsultani@alzahra.ac.ir
            وب سایت شخصی   

دکتر علی رحمانی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692764
شماره تلفن داخلی :2764
آدرس پست الکترونیکی :
rahmani@alzahra.ac.ir
            وب سایت شخصی 


   

دکترپریسا سادات بهبهانی نیا
معاون گروه

رشته تحصیلی:حسابداری
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692988 
شماره تلفن داخلی:2988
آدرس پست الکترونیک:
p.behbahaninia@alzahra.ac.ir
                  وب سایت شخصی
 
   

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692744
 شماره تلفن داخلی: 2744
آدرس پست الکترونیک:
gh.soleymani@alzahra.ac.ir

               وب سایت شخصی

   

                     دکتر شهناز مشایخ
                         

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692885
شماره تلفن داخلی:2885
آدرس پست الکترونیک:sh.mashayekh@alzahra.ac.ir
             وب سایت شخصی


   

دکترمهناز ملانظری

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم: 85692372
شماره تلفن داخلی:2372
آدرس پست الکترونیک:
m_molanazari@alzahra.ac.ir
                   وب سایت شخصی

   
             دکتر آزاده مداحی

رشته تحصیلی:حسابداری
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692922 
شماره تلفن داخلی:2922
آدرس پست الکترونیک:
azadeh_maddahi@yahoo.com
 

                    وب سایت شخصی 
      دکتر اعظم ولی زاده لاریجانی

رشته تحصیلی :حسابداری
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692922
شماره تلفن داخلی: 2922
آدرس پست الکترونیک:
a.valizadeh@alzahra.ac.ir


               وب سایت شخصی
 
  
دکتر توحید کاظمی

رشته تحصیلی:حسابداری
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:
شماره تلفن داخلی:
آدرس پست الکترونیک:
t.kazemi@alzahra.ac.ir
محل خدمت: شعبه ارومیه
               وب سایت شخصی 
 

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1399/01/23
تعداد بازدید:
6512
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.