۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
گروه مدیریت

 

   

 

   

                         دکترمیر احمد امیر شاهی
                                                

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692426
شماره تلفن داخلی :2426
آدرس پست الکترونیکی : amrshah@alzahra.ac.ir

                        وب سایت شخصی


 

   

              
               دکتر حجت الله انصاری
                                      
رشته تحصیلی : مدیریت 
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692426
    شماره تلفن داخلی :2426

آدرس پست الکترونیکی : alzahra.ac.ir
  
                        وب سایت شخصی

             
 

دکترمحمد علی بابایی

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692745
شماره تلفن داخلی :2745

آدرس پست الکترونیکی :mabzak@yahoo.com             

 

وب سایت شخصی   

دکتر معصومه حسین زاده

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692918
شماره تلفن داخلی :2918
آدرس پست الکترونیکی : mhshahri@alzahra.ac.ir                      وب سایت شخصی   

دکتر منیژه حقیقی نسب

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692918
شماره تلفن داخلی :2918
آدرس پست الکترونیکی :mhaghighinasab@alzahra.ac.ir             

                  وب سایت شخصی

   

دکترآمنه خدیور

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم: 85692885
شماره تلفن داخلی:2885
آدرس پست الکترونیک : a.khadvar@alzahra.ac.ir                        وب سایت شخصی   

دکتر زهرا رزمی

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692403
شماره تلفن داخلی: 2403
آدرس پست الکترونیک:zahrarazmi@alzahra.ac.ir

                 وب سایت شخصی


   
                 دکتر محمد رضا رستمی

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم : 8569
شماره تلفن داخلی:
آدرس پست الکترونیک: m.rostami@alzahra.ac.ir             وب سایت شخصی

 
   

دکتر مینا رنجبر فرد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692379
شماره تلفن داخلی:2379
آدرس پست الکترونیک:m.ranjbarfard
@alzahra.ac.ir                           وب سایت شخصی

 


   

دکتر نگین سنگری
مدیر گروه

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم: 85692369
شماره تلفن داخلی:2369
آدرس پست الکترونیک: n.sangari@alzahra.ac.ir

وب سایت شخصی   

دکترابراهیم عباسی

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692965
شماره تلفن داخلی:2965
آدرس پست الکترونیک:abbasiebrahim2000@alzahra.ac.ir                                 وب سایت شخصی

   

دکتر ندا عبدالوند

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692369
شماره تلفن داخلی:2369
آدرس پست الکترونیک:n.abdolvand@alzahra.ac.ir
            وب سایت شخصی

   

دکتر حسن قالیباف اصل

رشته تحصیلی:مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692418
شماره تلفن داخلی:2418-2417
آدرس پست الکترونیک:h.ghalibaf@alzahra.ac.ir
                                          وب سایت شخصی

   
                  دکتر پری احدی
معاون گروه
رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692774
شماره تلفن داخلی:2774
آدرس پست الکترونیک:p.ahadi@alzahra.ac.ir
                  وب سایت شخصی

   

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
8738
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.