۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
كارشناسان

خانم فاطمه قرنلی

مسئول دفتر دانشکده

تلفن :                   85692417
                              85692418
                              88058491
فکس:                  88047862           
 

خانم سهیلا گشاده دل 

مسئول اداره آموزش و کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
مدیریت MBA
مدیریت فناوری اطلاعات - گرایش سیستم های اطلاعاتی
مدیریت فناوری اطلاعات - گرایش کسب و کار
تلفن: 85692915
پست الکترونیک:
               

خانم ژیلا فتحی

کارشناس آموزش

مقطع : دکتری
حسابداری- اقتصاد - مدیریت - جامعه شناسی
تلفن : 85692415 
 

خانم مریم مرادی

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
اقتصاد انرژی
حسابداری
تلفن: 85692436  
 
خانم مریم صفری

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی ارشد
جامعه شناسی
پژوهش علوم اجتماعی
مطالعات زنان: گرایش زن و خانواده-گرایش حقوق زن در اسلام

تلفن : 85692874
خانم حوریه پرویزی

کارشناس آموزش

مقطع: کارشناسی
علوم اجتماعی-مطالعات خانواده 
 تلفن : 85692437
 
خانم سعیده صفر

کارشناس آموزش

مقطع : کارشناسی
علوم اقتصادی - حسابداری
تلفن :85692424
پست الکترونیک:
safarjournal93@gmail.com  


خانم میمنت صدیقی

کارشناس آموزش

 مقطع :کارشناسی
مدیریت بازگانی- مدیریت مالی - حقوق
تلفن: 85692879
 
خانم فاطمه شالباف

کارشناس گروه

کارشناس گروه مدیریت - حقوق
تلفن: 85692924
پست الکترونیک:
fa.shalbaf@gmail.com 

خانم ملیحه محمدی

کارشناس گروه

کارشناس گروه حسابداری - اقتصاد-علوم اجتماعی
تلفن: 85692762
پست الکترونیک: socialeconomic@alzahra.ac.ir               
آقای رضا حبیب الهی 

کارشناس مالی دانشکده

تلفن : 85692413 
         
               
خانم زهرا حاج موسی

کارشناس  فناوری اطلاعات
مسئول سایت

تلفن : 85692913
پست الکترونیک:
 hajmoosa@alzahra.ac.ir
خانم ناهید خاسب
(کتابخانه مرکزی)  

کارشناس کتابخانه
بخش امانت و کتب مرجع

تلفن : 85692423
 
 خانم اعظم پاک خصال

کارشناس مسئول پژوهش
کارشناس امور بین الملل - نشریات

تلفن :85692375
پست الکترونیک:
azam_pakkhesal@yahoo.com 
 
خانم اعظم امیری خواه

کارشناس پژوهش-نشریات-پست داک-
هسته های پژوهشی

تلفن :85692881

 
 
خانم فاطمه مغربی

کارشناس پژوهش
همایش و نشست های تخصصی- نشریات

تلفن : 85692407
پست الکترونیک: fatemeh51maghrebi@gmail.com
 خانم زهرا شهرابی فراهانی

کارشناس ترفیع -ارتقاء -گرنت-گلستان
ارزیابی عملکرد

تلفن: 85692914
پست الکترونیک:
zahra.farahani.41@gmail.com
 تاریخ به روز رسانی:
1399/01/18
تعداد بازدید:
16271
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.