۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
معرفی

 

*انجمن های علمی دانشجویی گروه اقتصاد*

گروه آموزشی

دبیر انجمن

استاد مشاور

موقعیت مکانی در دانشکده

اقتصاد

خانم ندا مظفری پور

جناب آقای دکتر میر حسین موسوی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

طبقه چهارم-دفتر انجمن

 

ردیف

موضوع برنامه یا فعالیت

تاریخ

مدت به روز

مکان

نام سخنران

یا مدرس

1

سلسه نشست تحلیل اقتصاد ایران

هفته دوم آذر ماه 95

یک روز

سالن گردهمایی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

دکتر حسین راغفر

استاد مهمان (نامشخص)

2

سلسه نشست تحلیل اقتصاد ایران

هفته سوم
آذر ماه

یک روز

سالن گردهمایی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

دکتر حسین راغفر

استاد مهمان (نامشخص)

3

سلسه نشست تحلیل اقتصاد ایران

هفته چهارم آذر ماه95

یک روز

سالن گردهمایی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

دکتر حسین راغفر

استاد مهمان (نامشخص)

4

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

هفته سوم آذرماه 95

6 روز

کلاس دانشکده اقتصاد

دکتر اسماعیل صفرزاده (عیئت علمی اقتصاد)

5

کارگاه آموزشی استتا

اسفند 95

 

سایت دانشکده اقتصاد

دانشجویان دکتری اقتصاد

6

کارگاه آموزشی ایویوز

بهمن 95

 

سایت دانشکده اقتصاد

دکترشمس الله شیرین بخش (هیئت علمی اقتصاد)

7

کارگاه آموزشی
ICDL

بهمن 95

5 روز

سایت دانشکده اقتصاد

 

8

کارگاه آموزشی کامفار

بهمن 95

5روز

سایت دانشکده اقتصاد

آقای مهرداد حیرانی

9

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

اسفندماه 95

دو روز

کلاس دانشکده اقتصاد

دکتر خوشکلام (استاد مدعو اقتصاد)

10

کارگاه آموزشی روش تحقیق

بهمن 95

دو روز

کلاس دانشکده اقتصاد

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/31
تعداد بازدید:
1281
انجمن اقتصاد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.