۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
دانشکده 61400
1400/01/17

  • دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیدانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
    دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  • پاییز در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیپاییز در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
    پاییز در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.