۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردين
برنامه نشست، سخنرانی و کارآگاه های آموزشی اعضای ﻫﻴﺄت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در هفته پژوهش سال 1398

برنامه نشست، سخنرانی و کارگاه­های آموزشی اعضای ﻫﻴﺄت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در هفته پژوهش سال 1398

تاریخ

عنوان برنامه

گروه

ساعت

مکان برگزاری

دانشکده

18/9/98

شاخص­های ثبات مالی در شرکتهای بیمه ایران و عوامل موثر بر آن(آقای دکتر صفر زاده)

اقتصاد

12-10

سالن گردهمایی

علوم اجتماعی و اقتصادی

20/9/98

فنون پرورش کودک

(خانم دکتر فاطمه علیزادگانی)

مطالعات زنان

12-8

سالن دفاع

علوم اجتماعی و اقتصادی

24/9/98 تا        26/9/98

مدیریت فرایندهای کسب و کار

(خانم دکتر عبدالوند وآقای دکتر احسان جویجاتی)

مدیریت

12-9

16-13

سالن دفاع

علوم اجتماعی و اقتصادی

24/9/98

سخنرانی بررسی شکاف جنسیتی در ورزش از منظر زنان ورزشکار قهرمان(آقای دکترطالب پور)

علوم اجتماعی

12-10

سالن گردهمایی

علوم اجتماعی و اقتصادی

25/09/98

هزینه­ها و مصارف خانوارهای دارای سالمندان و مقایسه آن با دیگر خانوارها

با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

(آقای دکتر طالب پور، آقای دکتر راغفر و آقای دکتر میرحسین موسوی)

اقتصاد

و

علوم اجتماعی

12-10

سالن گردهمایی

علوم اجتماعی و اقتصادی

25/9/98

کارگاه آموزشی و پژوهشی آینده پژوهی(خانم سارا شها نواز)

مرکز مطالعات و پژوهش­های کودکان، نوجوانان و جوانان

5/16-5/12

سالن گردهمایی

علوم اجتماعی و اقتصادی

26/9/98

معرفی کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران (خانم دکتر قاراخانی)

علوم اجتماعی

12-10

سالن گردهمایی

علوم اجتماعی و اقتصادی

26/9/98

نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی کودکی نوشته ویلیام . ای کورو سارو نشر ثالث

(آقای دکتر کرمان)

علوم اجتماعی

15-13

سالن گردهمایی

علوم اجتماعی و اقتصادی

26/9/98

نشست تخصصی الزامات روش شناختی در مطالعات و جامعه شناسی کودکی و نوجوانان

(آقای دکتر پیام روشنفکر

آقای حسام حسین زاده

آقای دکتر مهدی یوسفی)

مرکز مطالعات و پژوهش­های کودکان، نوجوانان و جوانان

17-15

سالن گردهمایی

علوم اجتماعی و اقتصادی

27/9/98

کارگاه روش­های مشارکت طلبی دانشجویان در کلاس درس (آقای دکتر مهر محمدی)

گفت و گو درباره پداگوژی­های آموزشی برتر در دانشگاه و نقش دانشجویان در تحقق آن

علوم اجتماعی

12-10

مصلی نژاد

علوم اجتماعی و اقتصادی

 

تاریخ به روزرسانی:
1398/09/19
تعداد بازدید:
181
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.