۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
مجموعه نشست های مجازی « راهکار و چالش های آموزش مجازی در شهر و روستا»
مجموعه نشستهای《 راهکار وچالش های آموزش مجازی در شهر و روستا》 توسط دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در قالب چهار محور
" آموزش و پرورش مجازی: چالش ها و راهکارها"
" آموزش عالی مجازی: چالش ها و راهکارها"
" آینده دانشگاه و سرمایه انسانی در دنیای پر تحول کنونی"
" آینده دانشگاه و سرمایه انسانی در دنیای پرتحول کنونی "
"آموزش در خدمت جامعه"
از 30 آذر ماه تا 3 دی ماه
لینک برگزاری نشست ها جهت شرکت جلسات :                                     https://meeting.alzahra.ac.ir/virtualeducation
 
 
 
تاریخ:
1399/09/29
تعداد بازدید:
622
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.