۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
انجمن علمي، دانشجويي مطالعات زنان و خانواده

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان و خانواده
اعضای شورای مرکزی 99

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

1           

زهرا

حاجی محمدی

9399038720

Zahrahajimohamadi1@gmail.com

کارشناسی ارشد

دبیر

2         

فاطمه

قنبری

9366473845

f.ghanbari73@gmail.com

کارشناسی ارشد

نائب دبیر

3         

فاطمه

امیدی

9353968704

taeb71@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته تبلیغات

4         

رضوان

جوکار

9211493460

R.jokar@student.alzahra.ac.ir

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته پژوهش

5         

مریم

زادقاسمی

9192516123

Zadqasemi@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته مستند سازی

6          

زهرا

صیاحی

9912047810

zahra.syh75@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته آموزش

7         

سماء

نیسی

90110928140

samaanaissi@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته روابط عمومی و ارتباطات

8         

فهیمه

رجبی

9363534514

fahimrajabi313@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل

9         

یاسمن

تفرشی منفرد

9382766567

Yasaman.tm.1990@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدلتاریخ به روز رسانی:
1399/04/07
تعداد بازدید:
2450
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.