۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد

انجمن علمي، دانشجويي مديريت

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی مدیریت
اعضای شورای مرکزی سال 99

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

1         

فاطمه

قدس

9213062536

f.ghods80@gmail.com

کارشناسی

دبیر

2         

فاطمه زهرا

عموزاده

9100619099

fatemehx.amouxadeh@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر

3         

صبا

اسفندیاری

9195142404

Esfandiary.saba@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی

4         

مینا

اقبالی

9335785947

Minaegh80@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

5         

مهسا

آرین

9379162254

mahsa.aryan96@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته پژوهشی

6          

فاطمه

بنشاسته

9190723734

F.benshasteh97@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته آموزشی

7         

پگاه

یزدانی

9397785133

Yazdani.pegah@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته تبلیغات

8         

سارا

مجتهدی

9391017893

Saramojtahediiiii@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل

9         

فاطمه

شمسعلی

9195042764

shams.alzahra1999@gmail.com

کارشناسی

علی البدلتاریخ به روز رسانی:
1399/04/07
تعداد بازدید:
2672
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.