۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
1397/06/14 میهمان کامل به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
میهمان کامل به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (در اردیبهشت ماه)
- بررسی درخواست‌ها در کمیته میهمانی و انتقال دانشگاه الزهرا (س)
- ثبت موافقت و مخالفت‌ها در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم توسط واحد نقل و انتقالات
- مراجعه دانشجو به سامانه خدمات آموزشی و رویت نتیجه درخواست
- تهیه نامه به دانشگاه مبدأ توسط مدیریت امور آموزشی
- ارائه نامه دروس درخواستی برای میهمانی توسط دانشگاه مبدأ (در صورت موافقت)
- انتخاب واحد دانشجو در زمان تعیین شده در تقویم دانشگاهی دانشگاه الزهرا (س)
 
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.