۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

دانشجویان المپیادی

ردیف

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته مورد درخواست امتحانی

رشته تحصیلی

وضعیت اشتغال به تحصیل در نیم سال دوم 1402-1401

1

9912381002

رقیه

اخوی

اقتصاد

اقتصاد

مشغول به تحصیل

2

9912381001

فاطمه

احمدی

اقتصاد

اقتصاد

مشغول به تحصیل

3

9912381038

راضیه سادات

مستخدمین حسینی

اقتصاد

اقتصاد

مشغول به تحصیل

4

9912381006

فاطمه

اکبری

اقتصاد

اقتصاد

مشغول به تحصیل

5

9912381014

دنیا

خوبانی

اقتصاد

اقتصاد

مشغول به تحصیل

 

 

ردیف

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته مورد درخواست امتحانی

رشته تحصیلی

وضعیت اشتغال به تحصیل در نیم سال دوم 1402-1401

1

9912431041

زهرا سادات

میرغنضفری

حقوق

حقوق

مشغول به تحصیل

2

9912432019

مریم

نجفی

حقوق

حقوق

مشغول به تحصیل

3

9912431020

فاطمه

غلام لواسانی

حقوق

حقوق

مشغول به تحصیل

4

9912431022

نشاط

قره باغی

حقوق

حقوق

مشغول به تحصیل

5

9912431036

فاطمه

مرسلی

حقوق

حقوق

مشغول به تحصیل

 

 

ردیف

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته امتحانی (درخواستی)

رشته تحصیلی

وضعیت اشتغال به تحصیل در نیمسال دوم 1401-1400

1

9812431039

پگاه

علی نقیان

حقوق

حقوق

ترم 6 مشغول تحصیل

2

9812431056

آیدا

هاشمی زاده

حقوق

حقوق

ترم 6 مشغول تحصیل

3

9812431036

ساجده

عزیزی

حقوق

حقوق

ترم 6 مشغول تحصیل

4

9812431033

زهرا

طاهرخانی

حقوق

حقوق

ترم 6 مشغول تحصیل

5

9812431014

فاطمه

حدنه

حقوق

حقوق

مشغول تحصیل

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/03/06
تعداد بازدید:
457
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.