۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

گروه اقتصاد

دکتر زهرا افشاری
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692419
شماره تلفن داخلی :2419
آدرس پست الکترونیکی :
z.afshari@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
طرح درس
گوگل اسکولار
   
   
 دکتر فاطمه بزازان
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692757
شماره تلفن داخلی :2757
آدرس پست الکترونیکی :
fbazzazan@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
طرح درس
گوگل اسکولار


   
دکتر مهدی پدرام
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692760
شماره تلفن داخلی :2760
آدرس پست الکترونیکی:
mehdipedram@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
طرح درس
گوگل اسکولار 

   
دکتر نرگس حاجی ملا درویش
رشته تحصیلی:اقتصادرفتاری و تجربی
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692595
شمار