۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير
معاونين و مديران

 معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده: 
آقای دکتر اسماعیل صفرزاده 

استادیار
د
کترای اقتصاد 
 آدرس پست الکترونیک:  e.safarzadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058491
شماره داخلی : 2418-2417 

  

معاون پژوهش و بین الملل دانشکده :
 خانم دکتر ندا عبدالوند 
دانشیار
دکترای مدیریت
 آدرس پست الکترونیک: n.abdolvand [AT] alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058491
شماره داخلی : 2418-2417

 


   

        معاون اجرایی و فرهنگی دانشکده: 

آقای دکتر اسماعیل صفر زاده
استادیار
دکترای اقتصاد
 آدرس پست الکترونیک:e.safarzadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم:88058491
شماره داخلی:   2418-2417

   

مدیر گروه اقتصاد:

 آقای دکتر میرحسین موسوی
دانشیار
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک:  hmousavi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058490
شماره داخلی : 2419

 


   

مدیر گروه حسابداری:

 آقای دکتر سید علی حسینی
استادیار
دکترای حسابداری
آدرس پست الکترونیک:a.hosseini@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058490
شماره داخلی : 2922

 

 

    

       مدیر گروه حقوق: 

      خانم دکترالهام شریعتی
       استادیار
       دکترای فقه و حقوق خصوصی
آدرس پست الکترونیک:   e.shariati@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم:     85692886
شماره داخلی:    2886


   

مدیر گروه علوم اجتماعی:

 خانم دکتر خدیجه سفیری
استاد 
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک:   kh.safiri@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم:88058489
شماره داخلی:3030          

    

مدیر گروه مدیریت:

خانم دکتر نگین سنگری
استادیار
دکترای مدیریت
 آدرس پست الکترونیک:  n.sangari [AT] alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88058489
شماره داخلی : 2426

 
   

مدیر گروه مطالعات خانواده:

 خانم دکترزهرا میر حسینی 
استادیار
دکترای جامعه شناسی
 آدرس پست الکترونیکz.mirhosseini@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم :85692376
شماره داخلی : 2376

 


   

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/03
تعداد بازدید:
7352
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.