۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

گروه حسابداریدکترپریسا سادات بهبهانی نیا
مدیر گروه

رشته تحصیلی:حسابداری
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692988
شماره تلفن داخلی:2988
آدرس پست الکترونیک:
p.behbahaninia@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار
 
  
 

دکتر منا پارسایی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم: 85692400
شماره تلفن داخلی :2400
آدرس پست الکترونیکی:
m.parsaei@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 
  

دکترسید علی حسینی

رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692764
شماره تلفن داخلی :2764
آدرس پست اکترونیکی:
a.hosseini@alzahra.ac.ir
 وب سایت شخصی


  

دکتر هانیه حکمت
معاون گروه


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم: 85692774
شماره تلفن داخلی :2774
آدرس پست الکترونیکی:
h.hekmat@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


طرح درس

گوگل اسکولار
 
 
  

دکترسید احمد خلیفه سلطانی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692745
شماره تلفن داخلی :2745
آدرس پست الکترونیکی:
khalifehsultani@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 


   

دکتر علی رحمانی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692764
شماره تلفن داخلی :2764
آدرس پست الکترونیکی :
rahmani@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


گوگل اسکولار
 


   

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692744
 شماره تلفن داخلی: 2744
آدرس پست الکترونیک:
gh.soleymani@alzahra.ac.ir
 وب سایت شخصی


گوگل اسکولار


   

دکترحمیدرضا گنجی


رشته تحصیلی : حسابداری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692401
شماره تلفن داخلی :2401
آدرس پست الکترونیکی:
h.ganji@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 

 
 
  

                     دکتر شهناز مشایخ
                         

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692885
شماره تلفن داخلی:2885
آدرس پست الکترونیک:
sh.mashayekh@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


   

دکترمهناز ملانظری

رشته تحصیلی: حسابداری
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم: 85692372
شماره تلفن داخلی:2372
آدرس پست الکترونیک:
molanazari@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار

   
             دکتر آزاده مداحی

رشته تحصیلی:حسابداری
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692885 
شماره تلفن داخلی:2885
آدرس پست الکترونیک:
azadeh_maddahi@yahoo.com
 
 
گوگل اسکولار


 
      دکتر اعظم ولی زاده لاریجانی

رشته تحصیلی :حسابداری
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692988
شماره تلفن داخلی: 2988
آدرس پست الکترونیک:
a.valizadeh@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار
 
  
دکتر توحید کاظمی

رشته تحصیلی:حسابداری
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:33689826(044) 
شماره تلفن داخلی:
آدرس پست الکترونیک:
t.kazemi@alzahra.ac.ir
محل خدمت: شعبه ارومیه
 

گوگل اسکولار
 
 

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/16
تعداد بازدید:
21962
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.