۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

گروه علوم اجتماعی

  

 

دکترمهسا رجب لاریجانی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692376
شماره تلفن داخلی:2376
آدرس پست الکترونیک:
m.larijani@alzahra.ac.ir
 
   
 

دکتراکبر طالب پور

رشته تحصیلی : جامعه شناسی توسعه 
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692751
شماره تلفن داخلی :2751
آدرس پست الکترونیکی :
a.talebpour@alzahra.ac.ir

 
  

دکترمریم قاضی نژاد

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85693030
شماره تلفن داخلی: 3030
آدرس پست الکترونیک:
m.ghazinejad@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


   

دکترافسانه کمالی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692400
شماره تلفن داخلی:2400
آدرس پست الکترونیک:
a.kamali@alzahra.ac.ir

 
   

دکترشراره مهدی زاده
مدیر گروه


رشته تحصیلی: جامعه شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن مستقیم:
85692391
شماره تلفن داخلی:2391
آدرس پست الکترونیک:
sh.mehdizadeh@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار
 
  

دکترزینب شفیعی
معاون گروه

رشته تحصیلی: جامعه شناسی اقتصادی 
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم:85693030

شماره تلفن داخلی:3030
آدرس پست الکترونیک:
ze.shafiei@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار 
 

 

  


 

 تاریخ به روز رسانی:
1402/08/23
تعداد بازدید:
17871
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.