۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
گروه مطالعات

   

دکتر افسانه توسلی

رشته تحصیلی :جامعه شناسی
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :88058491
شماره تلفن داخلی :2417-2418
آدرس پست الکترونیکی : afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir

 


 

   

دکتر فریبا سیدان

رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم :85692768
شماره تلفن داخلی :2768
آدرس پست الکترونیکی :f.seyedan@alzahra.ac.ir

 


   

دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

رشته تحصیلی : روانشناسی
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692768
شماره تلفن داخلی :2768
آدرس پست الکترونیکی :m.shkazemi@alzahra.ac.ir

 


   

                دکتر زهرا میرحسینی
                     مدیر گروه
رشته تحصیلی :جامعه شناسی 
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692410
شماره تلفن داخلی :2410
آدرس پست الکترونیکی : z.mirhosseini@alzahra.ac.ir

 

 
   

                        دکترمحسن بدره
رشته تحصیلی : مطالعات زنان
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم :2401
 شماره تلفن داخلی :85692401
آدرس پست الکترونیکی : m.badreh@alzahra.ac.ir

 


 


   


 
   


 
   

 

  


 


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/22
تعداد بازدید:
5410
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.