۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

کارشناسان امور پژوهشی و بین الملل


خانم اعظم امیری خواه
کارشناس پژوهش

نشریات-پست داک-هسته های پژوهشی
تلفن :85692881
پست الکترونیک:
a.amirykhah@alzahra.ac.ir

 
 

خانم فاطمه مغربی
کارشناس مسئول پژوهش
رابط فرهنگی دانشکده

همایش و نشست های تخصصی- نشریات
تلفن : 85692407
پست الکترونیک:
fatemeh51maghrebi@gmail.com


 
 

خانم زهرا شهرابی فراهانی
کارشناس

ترفیع -ارتقاء -گرنت-گلستان-ارزیابی عملکرد
تلفن: 85692914
پست الکترونیک:
zahra.farahani.41@gmail.com

 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/09
تعداد بازدید:
1924
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.