۱۴۰۱ دوشنبه ۲۹ اسفند

گروه مدیریت


 

  

              
               دکتر حجت الله انصاری
                                معاون گروه      
رشته تحصیلی مدیریت 
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692880
شماره تلفن داخلی :2880
آدرس پست الکترونیکی :
hjtansari@gmail.com
وب سایت شخصی

             
 
   

دکتر معصومه حسین زاده

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692918
شماره تلفن داخلی :2918
آدرس پست الکترونیکی :
mhshahri@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی   

دکتر منیژه حقیقی نسب

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692918
شماره تلفن داخلی :2918
آدرس پست الکترونیکی :
mhaghighinasab@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


   

دکترآمنه خدیور

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم: 85692885
شماره تلفن داخلی:2885
آدرس پست الکترونیک :
a.khadvar@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار   

دکتر زهرا رزمی

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692403
شماره تلفن داخلی: 2403
آدرس پست الکترونیک:
zahrarazmi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


   
                 دکتر محمد رضا رستمی
                           مدیر گروه


رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم : 8569
شماره تلفن داخلی:
آدرس پست الکترونیک:
m.rostami@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار

 
   

دکتر مینا رنجبر فرد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692379
شماره تلفن داخلی:2379
آدرس پست الکترونیک:
m.ranjbarfard@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 


   

دکتر نگین سنگری

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم: 85692768
شماره تلفن داخلی:2768
آدرس پست الکترونیک:
n.sangari@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار   

دکترابراهیم عباسی

رشته تحصیلی: مدیریت
مرتبه علمی: استاد
شماره تلفن مستقیم:85692965
شماره تلفن داخلی:2965
آدرس پست الکترونیک:
abbasiebrahim2000@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار

   

دکتر ندا عبدالوند

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692369
شماره تلفن داخلی:2369
آدرس پست الکترونیک:
n.abdolvand{@}alzahra.ac.ir
 

   

دکتر حسن قالیباف اصل

رشته تحصیلی:مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692386
شماره تلفن داخلی:2386
آدرس پست الکترونیک:
h.ghalibaf@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/04
تعداد بازدید:
22272
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.