۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير
1397/09/25
تشکر
متن انتقاد:
https://irbanker.com
جواب انتقاد:
به این انتقاد هنوز پاسخ داده نشده است
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.