۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

اساتيد بازنشسته

دکتر جواد پورمقیم
استاد
دکترای اقتصاد توسعه
آدرس پست الکترونیک:
sjpour@yahoo.com

 
  
دکتر ایرج توتونچیان 
استاد                
دکترای اقتصاد توسعه
آدرس پست الکترونیک:
 @alzahra.ac.ir

 


  
دکتر بیژن لطیف
استاد
دکترای اقتصاد

آدرس پست الکترونیک:
@alzahra.ac.ir


 
دکترمنیژه نخعی آغمیونی
استادیار                
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک:
irnedaei@alzahra.ac.ir

 

 
   
معصومه (لادن) نونژاد 
مربی                 
فوق لیسانس اقتصاد

 آدرس پست الکترونیک:
ladannonejad@yahoo.com

 


   
دکتر محمود حائریان اردکانی
استادیار   
دکترای اقتصاد توسعه
 آدرس پست الکترونیک:
mhareian@alzahra.ac.ir

 


   

مرحوم دکتر احمد یزدان پناه
دانشیار
دکترای اقتصاد

تاریخ درگذشت: 11 اردیبهشت 1403


  
دکتر سید حسین علوی طبری
دانشیار
دکترای حسابداری
آدرس پست الکترونیک:
salavi@alzahra.ac.ir

  

دکتر ویدا مجتهد زاده
استاد       
دکترای حسابداری
آدرس پست الکترونیک:
@alzahra.ac.ir


 

دکتر محمد حسین هاشمی 
مربی                
فوق لیسانس جامعه شناسی 
 آدرس پست الکترونیک:
 @alzahra.ac.ir

 

 
 

   

دکترفرناز ناظرزاده
استادیار
دکترای علوم سیاسی
آدرس پست الکترونیک:
nazer14@yahoo.com

 


   

مرحوم دکتر فاطمه جمیلی
استادیار
دکترای جامعه شناسی
تاریخ درگذشت : فروردین ماه 1400

   
دکتر فرشته قشقایی عبدی 
استادیار                
دکترای مدیریت دولتی 
آدرس پست الکترونیک:
 @alzahra.ac.ir

 

 
   
دکتر سید علی علوی 
استادیار
دکترای مدیریت بازرگانی 
 آدرس پست الکترونیک:
 @alzahra.ac.ir

 
   

دکتر حسین راشد
مربی
فوق لیسانس مدیریت
آدرس پست الکترونیک:
ho_rashed@yahoo.com 

 
  

دکتر رضوان حجازی
استاد
دکترای حسابداری
آدرس پست الکترونیک:
hejazi33@gmail.com

 
  
دکتر محمد تقی شیخی 
استاد
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک:
mtshykhi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی 
 
  
دکتر خلیل شهنایی 
استاد یار
دکترای حقوق
آدرس پست الکترونیک:
Kh.shahnaee@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 
  
دکتر قنبر علی رجبلو 
دانشیار
دکترای علوم سیاسی
آدرس پست الکترونیک:
rajabloo@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 
  
مرحوم دکتر شمس الله شیرین بخش 
دانشیار
دکترای اقتصاد
وب سایت شخصی
تاریخ درگذشت : تیرماه 1399
 
  
دکتر میراحمد امیرشاهی 
دانشیار
دکترای مدیریت
آدرس پست الکترونیک:
amrshah@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 
  
دکتر محمد علی بابایی
دانشیار
دکترای مدیریت
آدرس پست الکترونیک:
mabzak@yahoo.com
وب سایت شخصی 
 
  
دکتر منصوره اعظم آزاده
دانشیار
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک:
m.azadeh@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 
  
دکتر سوسن باستانی
استاد
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک:
s.bastani@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 
  
مرحوم دکتر سید یعقوب موسوی
دانشیار
دکترای جامعه شناسی
وب سایت شخصی
تاریخ درگذشت : 11اردیبهشت 1402
 
 
  
دکتر صدیقه عطرکار روشن
دانشیار
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک:
s.a.roshan@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی 
 
  
دکتر مرضیه موسوی خامنه
دانشیار
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک:
m.mousavi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی 
 
  
دکتر منیژه حقیقی نسب
استاد
دکترای مدیریت
آدرس پست الکترونیک:
mhaghighinasab@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی  
 
  
دکتر حسین راغفر
استاد
دکترای اقتصاد
آدرس پست الکترونیک:
raghfar@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی  
 
  
دکتر خدیجه سفیری
استاد
دکترای جامعه شناسی
آدرس پست الکترونیک:
kh.safiri@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی  
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/12
تعداد بازدید:
15784
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.