۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير

پيوندهاي مفيد

نام سازمان
 

داخلي

1 بانك مركزي
2 پژوهشكده پولي و بانكي
3 وزارت امور اقتصادي و دارايي
4 سازمان امور مالياتي كشور
5

سازمان خصوصي سازي

6 موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي
7 شركت سرمايه گذاري خارجي ايران
8 وزارت صنعت، معدن و تجارت
9 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
10 بازار غير متشكل پولي
11 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
12 گمرك جمهوري اسلامي ايران
13 سازمان بورس اوراق بهادار تهران
14 اطلاعات بورس تهران
15 شركت فرابورس ايران
16 شركت بورس كالاي ايران
17 شركت بورس انرژي
18 مركز آمار ايران
19 پژوهشكده آمارسازمان هدفمندي يارانه ها
20 سازمان هاي بهره وري ايران
21 بيمه مركزي ايران
22 پژوهشكده بيمه
23 صندوق توسعه ملي
24 دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
25 دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
26 دانشكده اقتصاد شريف
27 دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي
28 دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
29 دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي
30 خبرگزاري اقتصادي ايران
31 روزنامه دنياي اقتصاد
 

بين المللي

32 سازمان اكو
33 سازمان بين المللي كار
34 مجمع جهاني اقتصاد
35 سازمان شفافيت بين‌المللي
36 بانك مركزي اتحاديه اروپا (ECB)
37 صندوق بين‌المللي پول (IMF)
38 بانك توسعه اسلامي (IDB)
39 مركز تجارت بين‌المللي (ITC)
40 سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (OECD)
41 بانك جهاني
42 سازمان تجارت جهاني (WTO)
43 بانك تسويه بين‌المللي(BIS)
44 مجمع بين‌المللي صندوقهاي ثروت ملي
45 موسسه بين‌المللي مطالعات بيمه

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/09
تعداد بازدید:
5678
گروه اقتصاد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.